37 mijë biznese në Kosovë nuk janë fiskalizuar

37 mijë biznese në Kosovë nuk janë fiskalizuar

Zyra Kombëtare e Auditimit në një raport të saj për Administratën Tatimore ka theksuar ngecjen në procesin e fiskalizimit.

Sipas auditorit, në Kosovë janë 37 mijë e 433 të cilat duhet të fiskaliziohen e që nuk janë fiskalizuar ende.

Ndërsa, duke u bazuar në numrin e përgjithshëm të bizneseve që është 63,025, kjo i bie që gjysma e bizneseve janë të pafiskalizuara.

“Sipas të dhënave të ATK-së numri i përgjithshëm i bizneseve që ushtrojnë aktivitete biznesore është gjithsej 63,025. Prej tyre, biznese të fiskalizuara janë 23,271, biznese që nuk janë të fiskalizuara janë 39,754, ndërsa numri i bizneseve të cilat nuk kërkohet të fiskalizohen është 2,321.Nga kjo i bie që numri i përafërt i bizneseve që duhet të fiskalizohen e që nuk janë fiskalizuar është afërisht 37,433”, thuhet në raportin e Auditorit.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, kjo kishte ndodhur për shkak të kufizimeve në burime njerëzore.