15 aksidente ishin me të lënduar e 40 me dëme mate" />

56 aksidente për 24 orë