A do t’i pranonin evropianët myslimanët si anëtarë të familjes së tyre? – Dalin rezultatet e hulumtimit

A do t’i pranonin evropianët myslimanët si anëtarë të familjes së tyre? – Dalin rezultatet e hulumtimit

Perdja e Hekurt  që dikur ndante Evropën, ndoshta për një kohë të gjatë nuk është këtu, por është ende një ndarje e kontinentit në qëndrimet ndaj fesë, minoriteteve dhe çështjeve sociale të tilla si martesa e homoseksualëve dhe aborti.

Pew Research Center në një studim të madh gjeti se, në krahasim me banorët e Evropës Perëndimore, më pak njerëz në Evropën Qendrore dhe Lindore miratojnë myslimanët ose hebrenjtë në familjen tuaj ose lagje, më pak e mbështesin të drejtën e martesës së homoseksualëve ose përkufizim të zgjeruar të identitetit kombëtar në mënyrë që të jenë të të përfshirë janë njerëz të lindur jashtë vendit të tyre.

A do t’i pranonit muslimanët si anëtarë të familjes suaj?

Hulumtimi theksoi dallimet në qëndrimet ndaj myslimanëve. Pothuajse në të gjitha vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore, më shumë se gjysma e të anketuarve nuk do të pranonin muslimanët në familjen e tyre.

Nga ana tjetër, pothuajse në të gjitha vendet e Evropës Perëndimore, më shumë se gjysma e të anketuarve thanë se do të bënin të njëjtën gjë.

Më përfshirës janë armenët, ku vetëm 7 përqind e të anketuarve thanë se do t’i pranonin myslimanët në familjen e tyre. Pas tyre janë çekët (12 përqind), dhe Belorussia dhe Lituanët (16 përqind).

Myslimanët në familje ishin respondentët më akomodues nga Hollanda (88 përqind), Norvegjia (82 përqind) dhe Danimarka (81 përqind).

Kroacia, Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina janë gjithashtu të përfshira në anketë. Në Kroaci, 57 për qind e të anketuarve thanë se do të jenë të gatshëm për të pranuar muslimanët si një anëtar i familjes, 43 për qind në Serbi dhe në Bosnjë e Hercegovinë 42 për qind.

Qëndrimi ndaj hebrenjve

Një ndarje e ngjashme është gjithashtu e pranishme në qëndrimet ndaj hebrenjve, edhe pse përqindjet nuk janë aq ekstreme. Banorët e Europës Lindore dhe Qendrore janë shumë më pak të gatshëm ta pranojnë çifutin si anëtar të familjes. Ato janë më ekskluzive për gjeorgjianët, ku vetëm 27 përqind e të anketuarve do të pranonin çifutin si anëtar të familjes. Armenët janë në vendin e dytë (28 përqind), e ndjekur nga grekët (35 përqind).

Në Gjermani, 69 për qind e të anketuarve thanë se do të pranonin çifutin si një anëtar i familjes, në Austri, 65 për qind.

Qëndrimet ndaj çifutëve në rajon qëndron si vijon,  Bosnja dhe Hercegovina, ku vetëm 37 për qind e të anketuarve thanë se do të pranonin judenjtë si një anëtar të familjes së tij. Në Serbi, kjo përqindje është 61 për qind, në Kroaci 67 për qind.

Ndarja në kontinentin evropian është gjithashtu e pranishme në çështjen e pranimit të muslimanëve dhe hebrenjve në lagjen e tyre.

Për shembull, 83 për qind e finlandezëve thonë se do të jenë të gatshëm të pranojnë muslimanët si fqinjë, ndërsa kjo përqindje në Ukrainë është 55 për qind. Edhe pse ndarja në mes të dy palëve nuk është shprehur në pyetjen e parë, më e madhe mundësia e pranimit të hebrenjve si fqinjë në popullsinë e Evropës Perëndimore, se nga Evropa Qendrore dhe Lindore.