Aksident në Ujmirë të Klinës, rrotullohet traktori