Banka e Shqipërisë hedh në treg monedhën e re 10 lekë

Banka e Shqipërisë hedh në treg monedhën e re 10 lekë

Banka e Shqipërisë nga data 25 qershor 2019 do të hedhë në qarkullim monedhën e re metalike me vlerë nominale 10 lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2018.

Rishtypja e monedhave metalike është miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, në mbështetje të ligjit në fuqi.

Sipas njoftimit nga Banka e Shqipërisë, monedha e re metalike ka të njëjtën përbërje, pamje, përmasa dhe peshë me monedhën metalike me vlerë nominale 10 lekë, emetim i vitit 2013.

Ndryshimi nga emetimi i fundit qëndron tek viti i emetimit i shtypur në trupin e monedhës metalike, i cili në monedhën e re do të jetë “2018”, si dhe drejtshkrimi i fjalëve “LEKË”, dhe “SHQIPËRISË”.

Nisur nga kjo datë, monedha do të përdoret si mjet pagese paralelisht me të gjitha monedhat metalike ekzistuese në qarkullim të kësaj prerjeje, emetime të viteve të mëparshme. /Telegrafi/