BIK-u sërish tërheq vërejtjen për ata që e sfidojnë për therjen e kurbaneve

BIK-u sërish tërheq vërejtjen për ata që e sfidojnë për therjen e kurbaneve

Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë apel pak ditë para Festës së Kurban Bajramit, rreth therjes së kurbaneve.

BIK-u ka dhënë informacione për mënyrën e organizimit të therjes hallall të tyre dhe kryerjen e këtij obligimi mbi bazën e fesë dhe të ligjeve në vend.

Gjithashtu BIK apelon te besimtarët që të mos bien në lajthitje nga individë të ndryshëm kur është fjalë për therjen e kurbanit, sepse duhet pasur parasysh që kurbani është dispozitë fetare, por në të njëjtën kohë duhet të jenë të përgjegjshëm që therja të bëhet duke respektuar në tërësi parimet e fetare dhe kushtet higjeno- sanitare.

Nuk është hera e parë që BIK-u sfidohet nga individë rreth kritereve të përcaktuara prej tyre.

Gazeta Insajderi kishte raportuar se si vëllai i imamit të akuzuar për terrorizëm sfidonte çmimin e BIK-ut për kurban.

Ai është Ernes Goga, vëllai i kryeimamit të Pejës, Enesit, i cili ka një aktakuzë të ngritur për veprën penale “të nxitjes së urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik”.

Reagimi i plotë i BIK-ut:

Kurbani është dispozitë Fetare – mos bien në lajthitje nga individë të ndryshëm

Të nderuar qytetarë të Kosovës;

Të nderuar besimtarë!

Jemi në prag të festës së Kurban Bajramit, që, siç dihet, është ndër festat kryesore për besimtarët myslimanë. Festa e Kurban Bajramit vjen pasi besimtarët kryejnë një ndër kushtet themelore të fesë – Haxhin. Përveç, kryerjes së Haxhit, besimtarët në këtë festë janë të obliguar që të therin edhe kurbanin. Therja e kurbanit është e normuar me rregullat fetare islame, e që jemi të obliguar t’i zbatojnë që të gjitha.

Si tradicionalisht, Kryesia e BIK organizon grumbullimin e mjeteve për therjen e kurbanit në mënyrë kolektive. Porosia për kurban bëhet nëpër Këshillat vendore, në xhamitë anekënd Kosovës dhe në pikat tjera të autorizuar nga Kryesia e BIK në Kosovë, në Diasporë pranë qendrave e xhamive shqiptare, si dhe përmes xhirollogarisë të hapur enkas për këtë qëllim.

Për këtë arsye Kryesia e BIK ka formuar Komision të veçantë, i cili merret me organizimin dhe mbikëqyrjen e aksionit për grumbullimin e mjeteve për therjen e kurbaneve.

Mirëpo, Kryesia e BIK është e shqetësuar me veprimin e disa individëve që po grumbullojnë mjete nga besimtarët në emër të therjes së kurbaneve. Kryesia e BIK njofton besimtarët dhe të gjithë të interesuarit që duan të bëjnë porosi për therjen e kurbanit që këtë ta bëjnë në kapacitet individual ose të porosisin therjen në institucionin e BIK, sepse për të ther kurban në kuptimin e plotë të fjalë së pari duhet plotësuar kriteret fetare që kërkohen me dispozitat e fesë. Fjala është këtu për kafshën që do të theret për kurban. Po ashtu, organizimi për therjen e kubanit kërkon edhe plotësimin e kushteve të parapara me ligjet në fuqi për të ruajtur shëndetin publik. Therja e kurbaneve duhet të behet në thertoret të cilat i plotësojnë kushtet higjienike dhe të sigurisë ushqimore të parapara sipas standardeve hallall dhe të jenë nën mbikëqyrje nga veterinarët dhe teknologët ushqimor. Gjithashtu, kafsha e cila synohet të theret duhet të këtë paraprakisht raport shëndetësor dhe patjetër të kontrollet nga veterinari para therjes.

Apelojmë te besimtarët që të mos bien në lajthitje nga individë të ndryshëm kur është fjalë për therjen e kurbanit, sepse duhet pasur parasysh që kurbani është dispozitë fetare, por në të njëjtën kohë duhet të jenë të përgjegjshëm që therja të bëhet duke respektuar në tërësi parimet e fetare dhe kushtet higjeno- sanitare.