Erikseni me shokë aterojnë në aeroportin e Prishtinës