I përzë prindërit nga shtëpia, ata e raportojnë në Polici