Jeta dhemb më shumë kur shijohet

Jeta dhemb më shumë kur shijohet

Përherë diçka mungon

Një gotë, një fllad, një frazë

Jeta dhemb më shumë kur shijohet

E akoma më shumë kur trillohet

Strofë nga poezia e shkrimtarit portugez, Fernando Pessoa.