Ka 3 milionë vjet që nuk ka qenë kaq ngrohtë në Arktik

Ka 3 milionë vjet që nuk ka qenë kaq ngrohtë në Arktik

Hera e fundit që përqendrimet e CO2 arritën nivelin e sotëm ishin 3 milionë vjet më parë, gjatë Epokës së Pliocenit. Gjeo-shkencëtarët i shohin këto zhvillime në Arktik si një tregues se si ndryshimi i klimës mund të transformojë planetin.

Siç ka treguar Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike, nivelet e dioksidit të karbonit në atmosferë janë më të larta se në çdo kohë në historinë njerëzore.

Hera e fundit që përqendrimet atmosferike të CO2 arritën nivelin e sotëm ishte 3 milionë vjet më parë, gjatë Epokës së Pliocenit. Kjo do të thotë se Arktiku nuk ka qenë kaq i ngrohtë për 3 milionë vjet.

Nëse emetimet globale të gazrave serë vazhdojnë të rriten, ato mund ta kthejnë Tokën në kushtet e Pliocenit, me nivele më të larta deti, modele të motit të zhvendosura dhe kushte të ndryshuara si në botën natyrore ashtu edhe në shoqëritë njerëzore.

Si arritën përqendrimet e CO2 gjatë Pliocenit nivele të ngjashme me ato të sotmet? Njerëzit nuk do të shfaqeshin në Tokë për të paktën një milion vjet të tjera, dhe përdorimi ynë i lëndëve djegëse fosile është edhe më i ri.

Përgjigja është se disa procese natyrore që kanë ndodhur në Tokë gjatë gjithë historisë së saj lëshojnë CO2 në atmosferë, ndërsa të tjerët e konsumojnë atë. Sistemi kryesor që i mban këto dinamika në ekuilibër dhe kontrollon klimën e Tokës është një termostat global natyror, i rregulluar nga shkëmbinjtë që reagojnë kimikisht me CO2 dhe e tërheqin atë nga atmosfera.

Qytetet bregdetare, rajonet e agrikulturës  dhe furnizimet me ujë për shumë komunitete të gjitha do të jenë rrënjësisht të ndryshme nëse ky planet kthehet në një botë të Pliocenit CO2.

Kjo e ardhme nuk është e pashmangshme – por shmangia e saj do të kërkojë hapa të mëdhenj tani për të ulur përdorimin e karburantit fosil dhe për të ulur termostatin e Tokës. /Insajderi.com

Burimi: Earth Sky