Kazerma e ushtarëve vendstrehim emergjent për azilkërkuesit

Kazerma e ushtarëve vendstrehim emergjent për azilkërkuesit

Me synimin që të jetë i përgatitur në rast të një rritje të përnjëhershme të numrit të azilkërkuesve, Berna zyrtare vendos që sallat e mëdha në kazermën ushtarake të Thun-it, Kantoni i Bernës t`i shndërrojë sërish në një Qendër Federale të Azilit.

Kur ka funksionuar më parë si e tillë, në sallat gjigante të tankeve ishin adaptuar kthina banimi të përkohshëm. Kjo qendër e përkohshme azili kishte fituar besimin e popullatës edhe pse fillimisht kishte mjaft shqetësime.

Në fund të majit 2016 kjo qendër ishte mbyllur. Ndërkohë, është ardhur në përfundimin që këto salla në të ardhmen të inkuadrohen në planin emergjent të azilit në nivel të federatës.

Për këtë qëllim, Sekretariati Shtetëror për Migracion (SEM) ka nënshkruar një marrëveshje përkatëse me qytetin Thun dhe Kantonin e Bernës. Sallat ofrojnë vend për strehimin e 1200 personave.

Holet ushtarake në Thun nuk janë të parat në listën e prioriteteve. Ato pra do të futen në funksionm vetëm në rast se brenda tri ditëve regjistrohen mbi 30.000 kalime të parregullta të kufirit, thuhet në një komunikatë të SEM. Dhe, vendet tjera me prioritet më të madh janë në kantonet tjera.

Përkundër faktit se numri i kërkesave për azil aktualisht është më i ilet se në vitet paraprake, autoritetet duhet të përgatiten për një rritje të shpejtë të këtij numri, thekson SEM në komunikatë. Zhvillimet në zonat e konflikteve dhe në rrugët e migrantëve vazhdojnë të jenë vështirë të vlerësueshme.

Në kuadrin e planifikimit emergjent, federata është zotuar për sigurimin e 3000 vendeve plotësuese për strehim të azilkërkuesve. Në bazë të ligjit, objektet që i takojnë federatës, mund të shfrytëzohen maksimalisht deri në tri vite për strehimin e azilkërkuesve, pa kërkuar leje nga kantoni ose nga komuna përkatëse.

Punimet për përshtatjen e kësaj kazerme në qendër azili, tashmë kanë filluar dhe ato, sipas SEM nuk i pengojnë aktivitetet ushtarake. /albinfo.ch