KMDLNj: Mos i merreni në qafë oficerët korrektues, ndërtojeni spitalin

KMDLNj: Mos i merreni në qafë oficerët korrektues, ndërtojeni spitalin

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut, pas arratisjes së një të burgosuri nga QKUK, ka ripërsëritur se duhet ndërtuar një spital brenda sistemit të burgjeve.

KMDLNj nëpërmejt një reagimi ka thënë se pas arratisjes së një i paraburgosur i dyshuar për tentim vrasje, si edhe në rastet e ngjashme u suspenduan dhe u arrestuan oficerët korrektues që ishin përgjegjës për mbikëqyrjen e të paraburgosurit, i shtrirë në QKUK dhe pastaj, filluan edhe hetimet ndaj personelit shëndetësor nën dyshim se dikush nga ata mund të jetë përgjegjës për ikjen e të paraburgosurit duke e ndihmuar në një mënyrë apo tjetër.

“Këto ikje nuk janë se ndodhin për herë të parë për faktin se në QKUK-ë apo Spitalet Rajonale nuk ka Dhoma të Sigurta andaj disa të dënuar simulojnë sëmundje për të krijuar mundësi pastaj për arratisje. Në këtë kontekst KMDLNj ka kërkuar që në kuadër të Shërbimit Korrektues të Kosovës të ndërtohet një Spital vetëm për personat e privuar nga liria ku do të trajtoheshin të gjithë të paraburgosurit dhe të dënuarit që janë në institucionet mbajtëse në territorin e Kosovës. Këto praktika janë në të gjitha vendet e rajonit dhe janë treguar të suksesshme. Nuk është në rregull dhe as e pranueshme që në korridoret e QKUK-së apo Spitalet Rajonale të sillen pacientët, të paraburgosurit dhe të dënuarit, personeli shëndetësor si dhe personeli korrektues (policët). Në këto rrethana nuk ka siguri për askend dhe janë kushtet ideale për arratisje të privuarve nga liria. Me ndërtimin e Spitalit për të burgosurit nd jeshëm do të zvogëloheshin shpenzimet, transporti do të ishte midis institucioneve korrektuese dhe vetëm në raste të jashtëzakonshme të privuarit nga liria do të detyrohen të vendosen në QKUK-ë apo në Spitalet Rajonale. Në rrethanat ekzistuese Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe Shërbimi Shëndetësor i Burgjeve është nën gërshërë të përgjegjësisë; nëse i dërgon të privuarit nga liria në institucionet shëndetësore krijon mundësi për arratisje ndërsa, nëse nuk i dërgon identifikohen si shkelës të drejtave të njeriut nga organizatat monitoruese për të drejtat e njeriut. Ndërtimi i spitalit për të burgosur brenda burgjeve do ta ulë korrupsionin, gjithashtu edhe nepotizmin sikur që do ta mënjanonte në masë të madhe trajtimin diskriminues që po zbatohet tani duke favorizuar, pa arsye objektive kastën e VIP të burgosur dhe duke diskriminuar të burgosurit me probleme të mëdha shëndetësore e që presin shumë për trajtim për shkak të statusit të tyre”, thuhet në reagim.

Sipas KMDLNj-së, forcimi i dukurisë të dërgimit të pakontrolluar dhe të pamonitoruar të personave të privuar nga liria në QKUK-ë dhe Spitale Rajonale është praktikë e mbrashtë që e pengon ngritjen profesionale të Shërbimit Shëndetësor të Burgjeve dhe i lë pa vend pune oficerët korrektues dhe shëndetësor aq më parë që Shërbimi Korrektues i Kosovës ka mungesë stafi sidomos të Njësisë për Përcjellje dhe Siguri.

Kurse, Shërbimi Shëndetësor i Burgjeve ka mungesë të stafit profesional për shkak të kushteve të rënda të punës dhe mungesës së stimulimit material për punë të rëndë, në kushte të rënda.

“Deri atëherë do të luhet ping-pong midis oficerëve korrektues dhe punëtorëve të sigurimit të QKUK-së dhe Spitale Rajonale për adresimin e përgjegjësisë ndërsa personat e privuar nga liria do të vazhdojnë të arratisen”, thuhet në reagim.