Komuna e Prishtinës miraton buxhetin për vitin 2019

Komuna e Prishtinës miraton buxhetin për vitin 2019

Pas shumë diskutimeve e kritikave, Kuvendi Komunal i Prishtinës, me 26 vota për, 14 kundër dhe 1 abstenim, ka miratuar buxhetin për vitin 2019.

Me grantin qeveritar shtesë prej 6 për qind, i paraparë me Ligjin për Kryeqytetin, e që këtë herë ka vlerën prej 10.8 milionë eurosh, buxheti i Komunës e Prishtinës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 87 milionë euro.

Buxheti i paraparë për vitin 2019 shënon rritje prej 15 milionë eurosh në krahasim me këtë vit (72 milionë euro).