Kryesia e Kuvendit mbledhet sot nga ora 15:00

Kryesia e Kuvendit mbledhet sot nga ora 15:00

Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mblidhet këtë të martë.

Mbledhja e kryesisë pritet të fillojë nga ora 15:00.

Ajo ishte paraparë të mbahej të hënën e 26 korrikut, por në nder të viktimave të aksidentit në Kroaci, është shtyrë për një ditë më pas.

Kjo mbledhje po mbahet për të votuar projektligje për të ratifikuar disa marrëveshje ndërkombëtare, por ka edhe pika të tjera të rendit të ditës.

Rendi i ditës

 1. Miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
 2. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare e mbajtur më 16, 19 dhe 21 korrik 2021:
 3. Votimi i Projektligjit nr.08/L-006 për ratifikimin e amendamentimit të Marrëveshjes ndërkombëtare me Bankën Evropiane për Investime (BEI), për financimin e Projektit për rehabilitimin e linjës hekurudhore 10,
 4. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-019 për amendamentimin 02 të Marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatës së Madhe të Luksemburgut për Projektin e bashkëpunimit për zhvillim “KSV/017: Programi për mbështetje shëndetësore (pjesa II),
 5. Votimi i Projektligjit nr.08/L-008 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim për zbatimin e Projektit “Hulumtimi dhe shkencat e aplikuara në arsimin e lartë + (HERAS+)    (ada numri referues 8116-00-2020)”,
 6. Votimi i Projektligjit nr.08/L-009 për ratifikimin e amendamentimit nr.1 të Marrëveshjes kornizë së kredisë të datës 14 gusht 2020, ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për financimin e projektit “Reagimi Emergjent ndaj COVID-19”,
 7. Votimi i kërkesës së Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural,  Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë për ndryshimin e emërtimit të këtij komisioni,
 8. Propozim-rezoluta nga debati parlamentar për zbatimin e Marrëveshjes së Uashingtonit,
 9. Propozimi i Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për zëvendësimin e anëtarit në komision parlamentar,
 10.  Votimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2020.

III. Pika e papërfunduar nga Seanca plenare e mbajtur më 22 korrik 2021:

 1.  Votimi i Rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin e Auditimit të pasqyrave vjetore financiare të N.P Hortikultura për vitin 2020.
 2. Përgatitjet për Seancë plenare:
 3. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
 4.  Pyetjet parlamentare,
 5.  Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,
 6.  Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës për themelimin e institucionit te Operës së Kosovës si institucion i shërbimit publik.
 7. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Vendi: C301 Koha: 15:00… /Insajderi.com