Kujtesa në bashkëpunim me CACTTUS, ju ofrojnë pakon më atraktive të këtij viti.

Kujtesa në bashkëpunim me CACTTUS, ju ofrojnë pakon më atraktive të këtij viti.

Bashkëpunimi i radhës vjen mes Kujtesa dhe CACTTUS, ku kjo e fundit është kompani lidere në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të telekomunimit, ndërsa Kujtesa në anën tjetër, është kompani lidere në fushën e Internetit më stabil në rajon, televizionit digjital dhe telefonisë fikse.

Cacttus me inxhinierë, specialistë dhe zhvillues të shkathët, mbajnë çertifikime me renome në industrinë e TIK-ut, ku ofrojnë zgjidhje të integruara për klientë.

Këto dy kompani të fuqishme, kanë krijuar një bashkëpunim për t’i ndihmuar dhe për t’i ofruar klientëve dhe bizneseve gjithçka që nevojitet për të kompletuar zyrën ku punoni.

Një pako e dedikuar për biznese, ku në të përfshihen 5 lincensime të aplikacioneve të Microsoft, nga i vetmi partner i artë i çertifikuar për Kosovë, Internet me linjë të dedikuar 100Mbps, dhe përkrahje teknike 24 orë pa ndërpre, ësht gjithçka që ju duhet të keni, dhe me një çmim shumë te volitshëm, për vetëm 150€.

Me portofolin e tyre te fuqishme, Kujtesa dhe CACTTUS janë duke punuar në vazhdimësi për të ndihmuar dhe për t’i ofruar klientëve të saj teknologjinë më të re dhe padyshim shërbimet më të mira në treg.