Kujtim Gashi lirohet nga akuza për korrupsion

Kujtim Gashi lirohet nga akuza për korrupsion

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Kujtim Gashi, është liruar nga akuza për korrupsion.

Gjykata Themelore në Prizren, të mërkurën, ka shpallur aktgjykim lirues ndaj Gashit, i cili akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë kohës sa ishte kryesues i Asamblesë Komunale në Prizren.

Sipas aktgjykimit të shpallur nga kryetarja e trupit gjykues, Raima Elezi, nuk është provuar se Gashi ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjatë arsyetimit, gjykatësja Elezi deklaroi se ka munguar dashja në veprimet e të akuzuarit.

Sipas aktakuzës, Kujtim Gashi, gjatë 2015-tës e deri në tetor 2016, në cilësinë e kryesuesit të Asamblesë Komunale në Prizren, nuk i ka përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat tjerë juridik, “TV Besa” dhe “TV Opinion”.

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Gashi, duke mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj, pa ndonjë procedurë të tenderimit, në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, si dhe Rregulloren e Thesarit, kishte lidhur kontratë për ritransmetimin e seancave të Asamblesë Komunale në Prizren.Sipas aktakuzës, Gashi, gjatë periudhës kohore 8 janar 2015, kishte lidhur kontratë me “TV Besa”, në vlerë prej 250 euro për çdo seancë, ndërsa pagesat për këto shërbime janë autorizuar gjatë vitit 2016 në shumën prej 1,750 euro.

Në aktakuzë thuhet se ai po ashtu, gjatë periudhës kohore 8 janar 2015, kishte lidhur kontratë me “TV Opinion”, në vlerë prej 400 euro, për ritransmetimin e seancave të Asamblesë Komunale në Prizren, ku pagesat, sipas aktakuzës, janë transferuar gjatë viteve 2015-2016, në shumën prej 6700 euro.Sipas aktit akuzues, vlera e përgjithshme që Gashi ka autorizuar për këto dy televizione është 8450 euro. /Insajderi.com