Letra e familjarëve të gjashtë ‘gylenistëve’ drejtuar deputetëve

Letra e familjarëve të gjashtë ‘gylenistëve’ drejtuar deputetëve

Familjarët e gjashtë shtetasve turq të arrestuar dhe deportuar për në Turqi, sot u kanë shkruar një letër publike deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Përmes kësaj letre familjarët edhe një herë kanë shprehur shqetësim lidhur me situatën e krijuar me rastin në fjalë.  Ata kanë kërkuar që përmes punës në Kuvend deputetët të sigurohen që të mbrohen të drejtat e tyre dhe të shtetasve të tjerë të huaj që jetojnë në Kosovë.

“Me shpresën që të bashkëndjeni me ne dhe të kërkoni rivendosjen e të drejtave tona Kushtetuese në vend, ju bëjmë të ditur se ndjehemi të rrezikuar si për vete ashtu edhe për familjarët tanë të deportuar kundërligjshëm në Turqi. Andaj, konform rendit Kushtetues dhe kompetencave tuaja, kërkojmë nga ju që përmes veprimeve tuaja të kërkoni aprovimin e masave ligjore të cilat do të mund të siguronin mbrojtje nga pasoja të kidnapimeve/deportimeve të kundërligjshme për ne dhe për të gjithë shtetasit e huajt në Kosovë të cilët ndodhën në situata të ngjashme me ne”, thuhet në një pjesë të letrës.

Ata kanë pohuar se me gjithë situatën e krijuar, janë mirënjohës ndaj institucioneve të Kosovës.

Më poshtë gjeni letrën e plotë:

Letër Deputetit të Republikës së Kosovës

I nderuar Deputet i Republikës së Kosovës,

Në emër të familjeve të të kidnapuarve dhe të deportuarve kundërligjshëm të 6 familjarëve tanë në Republikën e Turqisë, shprehim nderimin tonë për ju si deputetë (përfaqësues të zgjedhur drejtpërdrejtë nga populli) të Kosovës. Popull ky, ndaj të cilit jemi sinqerisht mirënjohës për përkrahjen e vazhdueshme dhe bashkëndarjen e dhimbjes me ne, si dhe vendosmërinë e tyre që vepra të tilla që kanë ndikuar në dridhjen e themeleve të shtetit të Kosovës dhe sigurimin e të drejtave të qytetarëve të tij me theks të veçantë në të drejtat e qytetarëve të huaj në Kosovë, të sqarohen deri në detajin e fundit, në mënyrë që të gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e keqpërdorimit të kompetencave të tyre ligjore dhe shkaktarë që shteti i Kosovës të marrë veprime në kundërshtim me vullnetin real të popullit të tij indicie dhe karakteristika të një shteti jofunksional, i kapur nga jashtë, nën vasalitet të hu aj, i pasigurtë për qytetarët e saj, me orientim të dyshimtë politikë të sillën para organeve të drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Dhe kjo për dy arsye kryesore: E para, që Republika e Kosovës të vërtetojë luftën e saj për pavarësi dhe aftësinë e saj për të funksionuar si shtet i pavarur, nën frymën demokratike dhe prosperuese të reflektuar përgjatë gjithë rendit Kushtetues të saj dhe aspirimit të saj për të qenë pjesë e familjes së shteteve demokratike, paqedashëse në botë dhe me orientim euro-atlantik, si zgjidhja e vetme për Kosovën; dhe e dyta, që të gjithë ata të cilët me veprimet e tyre personale, duke i shfrytëzuar kompetencat ligjore të besuara nga sovrani i saj (populli i Kosovës), si persona apo në bashkëpunim me persona të tjerë, për dobi personale apo për dobi të dikujt tjetër, marrin guximin të i shohin këto kompetenca si pronë personale dhe të i keqpërdorin në atë mënyrë që me këtë o veprime individuale e personale të shkaktojnë pasoja të përgjithshme në humbjen e kredibilitetit të sovranit (popullit) ndaj të gjitha institucioneve tjera në Kosovë, apo edhe të i japin Shtetit të Kosovës kahjen dhe orientimin ideologjik sipas pikëpamjes së tyre personale duke e shpërfillur vullnetin e popullit, por edhe të përfaqësuesve të tjerë të popullit (deputetëve) që i kanë besuar atyre kompetencat ligjore sipas funksionit të tyre të përcaktuar në rëndin Kushtetues të Republikës së Kosovës.

  • “Patriotët e Çmendur” të emisionit InDoks, shikojeni në këtë LINK

Ne si familjarë të të kidnapuarve dhe më vonë të deportuarve kundërligjshëm nga Republika e Kosovës, përkundër dhimbjes sonë për atë që ka goditur më të dashurit tanë dhe rendin Kushtetues te Republikës së Kosovës, shprehim mirënjohjen për veprimet e ndërmarra nga institucionet e shtetit të Kosovës për zbardhjen e këtij rasti deri në detajin e fundit dhe rikthimin e kredibilitetit në institucionet e vendit duke i shqiptuar dënimin e merituar të gjithë atyre që me veprimet e veta personale apo të ndërlidhura me të tjerët kanë keqpërdorur kompetencat ligjore të besuara atyre duke shkaktuar pasojat ligjore dhe shoqërore për të cilat Republika e Kosovës pretendohet të i mbrojë dhe është përgjegjëse për respektojë, mbrojë dhe sigurojë masa të nevojshme që pasoja të tilla ligjore e shoqërore të mos shkaktohen.

Por që, vetëm formimi i trupave hetuese dhe punuese në zbardhjen e këtij rasti nuk do të jenë të mjaftueshme për të siguruar funksionalizimin e tyre, nëse punonjësit e tyre nuk merren në përgjegjësi nga organet e kontrollit parlamentar apo kontrollet e tjera me fryme demokratike të cilat edhe mund të i japin notën e besueshmërisë këtyre hetimeve dhe rezultateve të dala nga këto hetime. Përndryshe edhe këto hetime do të humbnin qëllimin e tyre dhe do të rivendosnin standardin e para disa ditëve kur edhe familjarët tanë u deportuan kundërligjshëm nga Republika e Kosovës përmes të veprimeve të atyre që iu është dhënë besimi në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe për punë në shërbim të tyre. Pra, të nderuar, funksionalizimi i ketyre trupave hetuese të ngritura për të hetuar zbardhjen e rastit i cili shkaktoi pasoja të rrezikimit të sigurisë kombëtare nën pretekstin dhe këllëfin e “tëndencës për të mbrojtur sigurinë kombëtare”, mund të funksionojë vetëm se me kontrollin e personave të përgjegjshëm të cilët nuk kanë dyshime në parimet e demokracisë dhe janë thellë të vendosur të mos bartin fajin e atyre që për nevoja personale shkaktojë pasoja të padrejta në humbjen e kredibilitetit te të gjithë funksionarët shtetëror dhe në shtetin e Kosovës në tërësi.

Duke pasur parasysh cilësinë tuaj si të zgjedhur të popullit të Kosovës dhe vendosmërinë tonë se populli ndaj të cilëve jemi shumë mirënjohës gjatë gjithë këtyre viteve të qëndrimit tonë në republikën e Kosovës, ka ditur të zgjedhë përfaqësuesit e tyre sipas vlerës që ky popull u ka dhënë, edhe ne përkundër mospasjes se të drejtës për votë, qëndrojmë pranë dhe ju respektojmë zgjedhjen e tyre dhe juve si personat e zgjedhur si përfaqësues të tyre të besueshëm. Andaj, shpresat që kemi në lidhje me vlerat si dashuria, toleranca, mikpritja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut nga ana e popullit të Kosovës, padyshim se më së miri mund të mbërohet dhe përfaqësohen nga ana juaj.

Me shpresën që të bashkëndjeni me ne dhe të kërkoni rivendosjen e të drejtave tona Kushtetuese në vend, ju bëjmë të ditur se ndjehemi të rrezikuar si për vete ashtu edhe për familjarët tanë të deportuar kundërligjshëm në Turqi. Andaj, konform rendit Kushtetues dhe kompetencave tuaja, kërkojmë nga ju që përmes veprimeve tuaja të kërkoni aprovimin e masave ligjore të cilat do të mund të siguronin mbrojtje nga pasoja të kidnapimeve/deportimeve të kundërligjshme për ne dhe për të gjithë shtetasit e huajt në Kosovë të cilët ndodhën në situata të ngjajshme me ne. Duke përfshirë këtu edhe plotësim ndryshimin eventual të ligjit për të huaj, me qëllim të plotësimit të zbrazëtirave ligjore dhe kufizimit të kompetencave vetanake të institucioneve të caktuara të cilat kanë sjellur deri te kjo ngjarje e fatkeqësisht kemi frikën se të ngjarje të njëjta mund të përsëriten. Poashtu, konform parimeve te vendosura që shteti i Kosovës është zotuar të i respektojë, kërkojmë nga ju si përfaqësues të popullit që të kërkoni llogaridhënie dhe ndërmarrje të veprimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës për të qenë të njoftuar për gjendjen dhe ndikuar në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të të deportuarve ne Turqi përmes rrugëve ligjore e diplomatike të parapara me ligj.

Ju kujtojmë faktin se që nga ndodhja e këtyre ngjarjeve Presidenti Erdogan ka qenë shumë i zëshëm dhe ka deklaruar disa herë “ky nuk është aksoni jonë i parë i tillë në Kosovë dhe nuk do të jetë as i fundit”. Duke qenë se deklarata të tilla janë publike theksojmë se ndjehemi tejet të shqetësuar lidhur me sigurinë tonë dhe rrezikun e përsëritjes së veprimeve të tilla.

Përfundimisht, shprehim nderimet dhe besueshmërinë e njejtë ndaj jush si përfaqësues të popullit të Kosovës dhe besojmë sinqerisht që edhe ne të trajtohemi si qytetarë të këtij vendi bashkë me të huajt e tjerë që kanë zgjedhur Republikën e Kosovës si vend në të cilin përkrah popullit vendas strehohemi, punojmë dhe jetojmë ne dhe familjet tona.