Loja jashtë ndihmon në zhvillimin fizik, shoqëror, emocional dhe imagjinativ tek fëmijët

Loja jashtë ndihmon në zhvillimin fizik, shoqëror, emocional dhe imagjinativ tek fëmijët

Loja jashtë ndihmon në zhvillimin fizik, shoqëror, emocional dhe imagjinativ tek fëmijët. Ushtrimi përmirëson shëndetin dhe mirëqenien ndërsa mjedisi i sigurt inkurajon pavarësinë.
Këndi i lojërave është një mënyrë e mrekullueshme për prindërit që t’i prezantojnë fëmijët me pajisje të lojërave dhe miq të rinj.

Ndërmarrja Publike Banesore përmes Departamentit të Intervenimeve Urgjente ka filluar mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjitha këndeve të lojërave dhe atyre sportive në Prishtinë.
Kështu, fëmijëve dhe të rinjve të Prishtinës do t’ju ofrohen ambiente rekreative me hapësira të pastra dhe të sigurta në secilën lagje. 

Për çdo prishje eventuale apo sugjerime dhe ankesa na shkruani në faqen tonë në FB ose në emailin tonë: info@npbanesore.com.