Macet ngjyrë portokalli janë shumë të veçanta

Macet ngjyrë portokalli janë shumë të veçanta

Macet portokalli mendohet se janë më miqësoret nga të gjitha macet, por a është ky thjesht një mit? Sondazhet e vetë raportimit vërtet sugjerojnë që macet portokalli janë më të dashura.

Ky zbulim, megjithatë, mund të jetë rezultat i njëanshmërisë së konfirmimit ose i profecisë vetë-përmbushëse, me pronarët e maceve që kërkojnë të mbështesin stereotipet e tyre, njofton Insajderi.

Megjithatë, ka arsye të tjera legjitime pse macet portokalli mund të jenë më të dashura. Gjeni përgjegjës për ngjyrën portokalli është i lidhur me seksin, duke rezultuar në një gjasë shumë më të lartë që një mace portokalli të jetë mashkull kundrejt femrës. Edhe pse kërkimi është larg të qenit përfundimtar, macet mashkullore është thënë të jenë pak më miqësore sesa macet femra, gjë që mund të shpjegojë natyrën e dashur të maceve portokalli.

Ndonëse një studim nga Pontier et al. (1996) identifikoi disa karakteristika unike të maceve portokalli, megjithatë, nuk shpjegon pse macet portokalli janë më miqësore me njerëzit. Nëse ky stereotip është i vërtetë, a mund t’i atribuohet sjelljeve të rrezikshme të këtyre maceve speciale? Ndoshta macet mashkull portokalli, për shkak të statusit të tyre dominues dhe personaliteteve të guximshme, ndihen më mirë me afrimin tek njerëzit, të cilët shpesh frikësojnë macet e ndrojtura. Studimet e ardhshme mund të hetojnë nëse mund të jetë kështu. /Insajderi.com

Burimi: Psychology Today