Maqedoni: Mësimi do të zhvillohet pandërprerë edhe gjatë kohës së kushteve të jashtëzakonshme

Maqedoni: Mësimi do të zhvillohet pandërprerë edhe gjatë kohës së kushteve të jashtëzakonshme

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, dje në mbrëmje i votoi ndryshimet e Ligjeve për arsim të mesëm dhe fillor me të cilat sigurohet organizimi i pandërprerë i mësimit në këtë shtet edhe gjatë kohës së rrethanave të jashtëzakonshme, siç është rasti me pandeminë COVID-19, njofton Insajderi.

Ajo çka është e rëndësishme të theksohet është se me ndryshimet e ligjeve, për herë të pare në shtetin tonë, mundësohen përjashtime nga procesi edukativo-arsimor i rregullt dhe atë në më tepër raste: në kushte kur ka gjendje të krizës së përcaktuar, shpallja e epidemisë, respektivisht pandemi, zjarre, vërshime, ose ose fatkeqësi natyrore të tjera të mëdha” thuhet në kumtesën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së RVM-së.

Sipas MASH-it, me ndryshimet ligjore bëhen përjashtime në lidhje të fillimit dhe mbarimit të vitit shkollor gjatë rrethanave të jashtëzakonshme në mënyrë që viti shkollor mundet të fillojë dhe të mbarojë edhe në kohë të ndryshme nga koha kur zakonisht fillon viti shkollor, për të cilën do të vendosë Qeveria.

“Në kushte të jashtëzakonshme, me këto ndryshime ligjore, mësimi në shkollën fillore dhe të mesme do të mund të organizohet me praninë fizike të nxënësve, ose në distance me zbatim të mjeteve për komunikim elektronik.Sipas ndryshimeve të ligjeve, organizimi i mësimit me prani fizike të nxënësve do të jetë i mundur vetëm nëse kriteret dhe kushtet plotësohen në pajtim me protokollet dhe planin për mbajtje të mësimit për shkollat fillore dhe të mesme, të miratuar nga Qeveria. Ndryshimet e të dy ligjeve parashikojnë që ora mësimore të zgjasë më pak se 40 minuta, për shkak të mbrojtjes më të madhe të nxënësve që do të ndjekin mësim me prani fizike. Me ndryshimet ligjore parashikohet edhe mundësia për shkurtimin e ditëve të mësimit në vitin shkollor nga 180 deri në 100” qëndron në kumtesë. /Insajderi.com