Ndërmarrja Publike Banesore – shërbimi për konsumatorë

Ndërmarrja Publike Banesore – shërbimi për konsumatorë

“Ndërmarrja Publike Banesore mbetet e përkushtuar që përmes administrimit e mirëmbajtjes së ndërtesave individuale dhe në bashkëpronësi, menaxhimit dhe mirëmbajtjes së lokaleve afariste të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.

Për çdo konsultë apo ankesë rreth shërbimeve tona kontaktoni në Qendrën e Thirrjeve në numrin tonë pa pagesë 0800 11 672 apo në 038 606 670.

NPB për një hyrje të jetueshme! “