Ndërmarrja Publike Banesore së bashku me Komunën e Prishtinës po vazhdojnë inspektimet e ndërtesave në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri

Ndërmarrja Publike Banesore së bashku me Komunën e Prishtinës po vazhdojnë inspektimet e ndërtesave në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri

Ndërmarrja Publike Banesore së bashku me Komuna e Prishtinës, Universitetet, Asociacionet, grupet e tjera vullnetare dhe Ministrinë e Arsimit në Shqipëri po vazhdojnë inspektimet e ndërtesave në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri. 
Për t’i inspektuar sa më shpejt dëmet e shkaktuara nga tërmetet e ditëve të fundit, ne ftojmë të gjithë inxhinierët e ndërtimit t’i bashkangjiten aktivitetit vullnetar për inspektimin e ndërtesave në zonat e prekura nga tërmeti.
Nisja nga Prishtina do të bëhet ditën e mërkurë, pra në dt. 04.12.2019, në ora 17:00 nga zyret e Ndërmarrjes Publike Banesore (rr. Xhevdet Doda, nr. 32, Lakrishtë).
Kthimi nga Tirana do të bëhet në ditën e diel, dt. 08.12.2019, në orën 16:00 (për më shumë të dhëna shih agjendën bashkangjitur).
Përgjegjës në organizimin e grupit “Inxhinierët Vullnetar nga Kosova (IVK)” janë: Ndërmarrja Publike Banesore e Komunës së Prishtinës, Universitetet, Asociacionet dhe grupet e tjera vullnetare të organizuar nga Kosova.
Aspektet logjistike si: akomodimin, automjetet, derivatet, udhqimet dhe pajisjet, janë të mbuluara nga donatorët e sigruar nga IVK dhe nga Qeveria Shqiptare.
Personi kontaktues i autorizuar nga IVK për inxhinierët vullnetarë është: URAN KYÇYKU, tel: +38344134704, email: [email protected].
Shënim: Inspektimi i ndërtesave (objekte banimi, spitale, shkolla, ura, etj.) do të bëhet në bashkëpunim dhe me ftesë të Qeverisë së Shqipërisë, përkatësisht “Institutit të Ndërtimit”.