Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

Në këto vende nuk do të ketë rrymë ditët në vijim

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës do të ketë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve në rrjet.

Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet:

26.12.2019

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gaçkesi (Kodi: 40042002) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Vendet: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhanc, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjte, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave.

Gjilan

1.

Nga TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000001) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiç, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë, Sotllar..

Arsyeja: Pastrimi I trases nga drunjët, evitim rreziku, ndrrimi I izolatorëve, shtrëngimi I përquesve, përforcimi I shtyllave.

Mitrovica

1.

Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stac. Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Vendet: Shtitaricë, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjte, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave.

26.11.2019

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J11 Matiqani (Kodi: 19000041) prej orës 11:00 deri në ora 11:15 dhe prej orës 15:00 deri në ora 15:20.

Vendet: TS Mati 1, 2, 3, 4, Zllatar dhe TS Rezervuari 4.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimin e Ormanit 0,4 KV në TSSH në Zllatar.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Zlatar (Kodi: 19000041008) prej orës 11:00 deri në ora 15:20 dhe prej orës 15:00

Vendet: Zllatar.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimin e ormanit 0,4 KV ne TSSH në Zllatar.

3.

Nga TS 35/10kV Batllava do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Batllava (Kodi: 14015001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos së re.

4.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharban (Kodi: 14016003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Sharban, TS Sharban, TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë)

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i trafos së re.

5.

Nga TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J 17 Bercom (Kodi: 10000011) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Bercom.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU.

Ferizaj

1.

Nga TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Shën Jerenemi (Kodi: 40000003201) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Pylltaria (Kodi: 40000003203) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV RE ING (Kodi: 40000003204) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Hasan Prishtina (Kodi: 40000003205) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV F&A ING (Kodi: 40000003206) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Shkoll e Kompetences (Kodi: 40000003247) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Fak.Shkencave Aplikative(Kodi: 40000003257) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: TS Shën Jerenimi,TS-Pylltaria,TS-RE ING, TS-Hasan Prishtina,TS-F&A Inxhinjerig, TS-Shkolla e Kompetencave dhe TS-Fakulteti i Shkencave Aplikative.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU.

2.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Kinemase (Kodi: 40040004) prej orës 09:00 deri në ora 09:30 dhe prej orës 20:30 deri në ora 21:00

Vendet: Rr.12.Qershori (një pjesë), rr.Dëshmorët e Kombit (një pjesë), rr.Skënderbeu, rr.Sejdi Sejdiu.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU.

3.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Hoteli (Kodi: 40040004021) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: TS Hoteli.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU.

4.

Nga TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujevara (Kodi: 40041011) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Vendet: Rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barakat.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi I Transformatorit të mbingarkuar

27.11.2019

Prishtinë

1.

Nga TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J 21 Apollonia (Kodi: 10000013) prej orës 09:00 deri në ora 09:30 dhe prej orës 21:00 deri në ora 21:30

Ndërsa gjatë këtij intervalit kohor pa energji do të mbesin TS-at

TS 10/04 kV Emajliku (Kodi: 10000013051) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV ABB (Kodi: 10000013053) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Dinori (Kodi: 10000013103) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kVAgani (Kodi: 10000013050) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Agani, Emajliku, Universiteti AAB, Agron Gashi “Fabrika e Xhamit, Shtypshkronja Dinor.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU Zllatar.

2.

Nga TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Adriatik Azemi B.Home(Kodi: 15018015188) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Graiqevct (Kodi: 15018015140) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Tregtia(Kodi: 15018015134; 148; 133; 149; 179; 231; 236; 237; 248;221; 251) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: Agani, Emajliku, Universiteti AAB, Agron Gashi “Fabrika e Xhamit, Shtypshkronja Dinor

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU Zllatar.

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Ndertesa (Kodi: 40042001223) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Bardhi (Kodi: 40042001230) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV Tahir Hajrizi (Kodi: 40042001228) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: TS Ndëertesa, Bardhi dhe Tahir Hajrizi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave RMU.

2.

Nga TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Shën Jerenemi (Kodi: 40000003201) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: TS Shën Jerenimi, TS-Pylltaria, TS-RE ING, TS-Hasan Prishtina, TS-F&A Inxhinjerig, TS-Shkolla e Kompetencave, TS-Fakulteti i Shkencave Aplikative.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave.

26.12.2019

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Denji (kodi 82081007) prej orës 09:00 – 09:20 si dhe nga ora 14:00-14:20

Vendet: fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave 10 kV.

2.

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Polluzha(kodi 82081007010;009;032) prej orës 09:00 deri në ora 14:20

TS 10/04 kV Kazniku 1(kodi 82081007011) prej orës 09:00 deri në ora 14:20

TS 10/04 kV Pompat(kodi 82081007040) prej orës 09:00 deri në ora 14:20

Vendet: Polluzha 1,2,3; Kazniku; Pompat Qifllak

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave 10 kV.