Në Kosovë ka rënie të përgjithshme në rastet e raportuara të trafikimit

Në Kosovë ka rënie të përgjithshme në rastet e raportuara të trafikimit

Në Ditën Botërore kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, në Kosovë raportohet një rënie e përgjithshme e rasteve të raportuara të trafikimit.

Kjo rënie është falë zbatimit të suksesshëm të iniciativave strategjike kundër trafikimit, ngritjes së vetëdijes dhe ngritjes së kapaciteteve të institucioneve dhe organizatave të përfshira në luftën kundër trafikimit.

Sipas të dhënave që posedon Ministria e Punëve të Brendshme, në vitin 2017 janë identifikuar 16 viktima të trafikimit dhe janë ngritur 12 kallëzime penale, ndërsa në vitin 2018 janë identifikuar 6 viktima të trafikimit dhe janë ngritur 5 kallëzime penale.

Sipas hulumtimit të bërë nga BE, gratë dhe fëmijët, veçanërisht ato që vijnë nga zonat rurale dhe më të varfra, identifikohen si më të prekurit nga trafikimi.

Sipas hulumtimeve me organizatat lokale, komunat në shumicën e rrezikut janë Mitrovica, Ferizaj dhe Prishtina.

Institucionet e Kosovës, me mbështetjen e BE-së, SHBA-së dhe të donatorëve të tjerë ndërkombëtarë, po trajtojnë me seriozitet trafikimin e qenieve njerëzore.

Progres i konsiderueshëm është bërë në Kodin e Procedurës Penale, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2013, duke ashpërsuar dënimet për trafikantët dhe duke penalizuar përdorimin e shërbimeve të viktimave të trafikimit.

Për më tepër, Kosova mbetet midis disa vendeve që kanë një ligj për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, i cili është në fuqi nga viti 2013.