Në lajmin për lamtumirën e tij, Iniestas i ndodhi një gjë e turpshme