në Insporti.com.

Një kafkë njeriu gjendet në stadiumin e futbollit vendor