Njerëzit religjiozë raportojnë më shumë për varësi nga filmat për të rritur

Njerëzit religjiozë raportojnë më shumë për varësi nga filmat për të rritur

Pornografia është shumë e disponueshme në pjesën më të madhe të botës së zhvilluar, dhe ekziston gjithashtu shqetësim i përhapur në lidhje me rreziqet e mundshme të shëndetit të tij mendor dhe seksual.

Një shqetësim i veçantë është mundësia e zhvillimit të një varësie pornografike, domethënë një veprim i detyrueshëm për të parë pornografinë që personi nuk mund ta kontrollojë. Sidoqoftë, diagnostikimi objektivisht i një varësie të tillë është i vështirë, pasi kryesisht varet nga qëndrimet e individit ndaj përdorimit të tyre pornografik.

Kohët e fundit, Organizata Botërore e Shëndetit përfshiu një diagnozë të re si çrregullim të sjelljes kompluisive seksuale, ose CSBD për shkurt në edicionin e njëmbëdhjetë të Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve (ICD-11), njofton Insajderi.

Sipas ICD-11, një sjellje seksuale konsiderohet si kompulsive nëse ndodh në mënyrë të përsëritur gjatë një periudhe prej të paktën gjashtë muajsh dhe rezulton në shqetësime ose dëmtim të ndjeshëm nga ana e personit

A ndjejnë shqetësime edhe njerëzit për përdorimin e pornografisë për përdorime të tjera sesa për arsye fetare? Kjo është pyetja që psikologu Joshua Grubbs nga Bowling Green State University dhe kolegët hulumtuan në artikullin e tyre, tani rishtazi.

Për këtë studim, studiuesit rekrutuan mbi 1400 burra dhe gra mbi moshën 18 vjeçare, të cilët pranuan se kishin parë pornografi të paktën një herë në vitin e fundit.

Pjesëmarrësit iu përgjigjën tre grupeve të sondazheve që përfshinin:

  • Sa janë fetarë,
  • Sa shikojnë pornografi,
  • Sa raportojnë për varësi nga pornografia.

Studiuesit pastaj shikuan lidhjet midis këtyre tre variablave.

Përdoruesit e rrallë të pornografisë janë më pak të shqetësuar për sjelljet e tyre nëse do krijonin varësi sesa përdoruesit e shpeshtë.

Ndoshta më befasuese ishte lidhja pozitive midis religjiozitetit dhe varësisë së vetë-raportuar ndaj pornografisë. Kjo do të thotë, sa më fetar ishte i anketuari, aq më shumë të ngjarë të besonin se kishin një varësi nga pornografia.

Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që personat fetarë shikojnë shumë porno. Në fakt, të dhënat tregojnë të kundërtën, në atë se religjioni lidhej negativisht me përdorimin e pornografisë. Me fjalë të tjera, njerëzit fetarë mesatarisht kanë tendencë të shohin më pak pornografi sesa personat jo fetarë.

Një analizë më e ngushtë e të dhënave tregon se pjesëmarrësit që vetë-raportuan se ishin të varur nga pornografia, priren të shikojnë shumë pornografi dhe gjithashtu janë shumë fetarë. Në të kundërt, të anketuarit jo-fetarë zakonisht nuk e shohin përdorimin e tyre pornografik si problematik, edhe kur frekuenca ishte e lartë.

Megjithatë, rezultatet e këtij studimi tregojnë se janë kryesisht ata me qëndrime kufizuese fetare në lidhje me seksin në përgjithësi, dhe në mënyrë të veçantë të masturbimit, që vetë-raportojnë një varësi ndaj pornografisë. /Insajderi.com

Burimi: Psychology Today