Nota e Edon Zhegrovës, zhvilloi 90 minuta të plotë