Përplasje e ashpër, Sigal Prishtina – Fikret Shatri