Prindi mysliman nervozohet me shkollën, ku mësonin fëmijën e tij se është normale të jesh gay

Prindi mysliman nervozohet me shkollën, ku mësonin fëmijën e tij se është normale të jesh gay

Një baba i cili i takon fesë myslimane është revoltuar në oborrin e një shkolle duke shprehur shqetësim në atë se fëmijëve po u mësohet se të jesh homoseksual është në rregull.

Kjo erdhi si shkak i disa një protestë të homoseksualëve në shkollën Parkfield Community të Birminghamit.

“Mos u mësoni fëmijëve që të jesh homoseksual është në rregull, sepse në Islam të jesh ashtu nuk është në rregull”, kishte thënë ai.

Nga kjo shkollë në mars të këtij viti ishin larguar rreth 600 fëmijë pasi u inkuadrua një program sensibilizimi i LGBT.