NPB përmes inspektimeve të rregullta dhe azhurnime të pajisjeve dhe terreneve të lojërave garanton lojë të sigurt për fëmijët.

NPB përmes inspektimeve të rregullta dhe azhurnime të pajisjeve dhe terreneve të lojërave garanton lojë të sigurt për fëmijët.

NPB përmes inspektimeve të rregullta dhe azhurnime të pajisjeve dhe terreneve të lojërave garanton lojë të sigurt për fëmijët.

Këndet e lojërave janë argëtim i shkëlqyeshëm për fëmijët prandaj është e rëndësishme krijimi i një mjedisi të sigurt për të luajtur.

Mirëmbajtja e tyre përveç që është një garantues i rëndësishëm për sigurinë e këndeve të lojërave, ndihmon edhe në minimizimin e rrezikut për lëndime apo edhe dëmtime.

Për kënde të sigurta të lojës!