Prodhuesit e Kosovës thonë se importi i qumështit nga Bosnja zvogëlon prodhimin vendor

Klubi i Prodhuesve të Kosovës ka mbajtur konferencë lidhur me masat mbrojtëse ndaj produkteve të qumështit nga Bosnja dhe Hercegovina. Sekretari gjeneral i Klubit të Prodhuesve,Vllaznim Osmani ka thënë se sektori i qumështit ka hasur shumë sfida gjatë zhvillimit të tij që nga pas lufta. Sipas tij, çështja e masave mbrojtëse dhe mos zbatimi i … Continue reading Prodhuesit e Kosovës thonë se importi i qumështit nga Bosnja zvogëlon prodhimin vendor