Publikohet raporti për lexueshmërinë në shkollat fillore të Prishtinës

Publikohet raporti për lexueshmërinë në shkollat fillore të Prishtinës

Sot do të publikohet raporti hulumtues “Lexueshmëria në shkollat fillore publike të Prishtinës”.

Raporti sjellë të dhëna mbi nivelin e leximit dhe shprehitë e fëmijëve në raport me librin dhe faktorët ndikues në këtë gjendje.

Përmes këtij publikimi do të kemi një pasqyrë të përgjithshme rreth lexueshmërisë në arsimin paraunversitar, niveli 1, 2 dhe 3, në Komunën e Prishtinës.

Ky projekt i realizuar nga ETEA përkrahet financiarisht nga Komuna e Prishtinës dhe zhvillohet në partneritet me Bibliotekën “Hivzi Sulejmani” dhe Librarinë “Dukagjini” dhe mbahet në këtë të fundit prej orës 10:00.