Rasti kontestues në Drenas – ky është vlerësimi i ekspertit të referimit