Rrëfimi për fëmijët e braktisur nga prindërit dhe të harruar nga shteti

Rrëfimi për fëmijët e braktisur nga prindërit dhe të harruar nga shteti

Mbi 2500 fëmijë jetojnë duke lypur të holla, pa një strehë mbi krye, nëpër rrugët e Shqipërisë. Gjendja e tyre sa vjen e rëndohet dhe masat shtetërore për të ndihmuar familjet e varfëra janë të pamjaftueshme. Pjesën më të madhe të ndihmës ndaj fëmijëve në situatë rruge e japin qendrat komunitare dhe organizatat joqeveritare.

[arve url=”//www.zeriamerikes.com/embed/player/0/3807252.html?type=video”/]