Serbi në Vushtrri e raporton në Polici shqiptarin me akuzat se ia ka uzurpuar pronën

Serbi në Vushtrri e raporton në Polici shqiptarin me akuzat se ia ka uzurpuar pronën

Një serb në Vushtrri e ka raportuar në Polici një shqiptar me akuzat se ai ia ka uzurpuar pronën.

Serbi si dëshmi ka paraqitur një certifikatë nga Agjencia Kdastrale e Kosovës.

Policia e ka kërkuar shqiptarin, por nuk ka mundur ta gjejë. Atij i është lënë një ftesë nga Policia që të paraqitet në stacionin policor.