“Serbia vazhdon të përparojë drejt integrimit në Evropë”

“Serbia vazhdon të përparojë drejt integrimit në Evropë”

Serbia vazhdon të bëjë përparim, por ka ende shumë sfida përpara, theksohet në raporti ngjysmëvjetor të  Komisionit Evropian për  kapitujt 23 dhe 24 që kanë të bëjnë me gjyqësorin dhe sundimin e ligjit.

Kështu shkruan e përditshmja serbe “Novosti”.

Në këtë raport, njëzet faqësh, thuhet mes tjerash se reforma e gjyqësorit është në proces dhe se ka aktivitete që synojnë krijimin e një gjyqësori efektiv dhe transparent.