Shaqir Fetahu, kryetar i ri i BFI-së në Maqedoninë e Veriut

Shaqir Fetahu, kryetar i ri i BFI-së në Maqedoninë e Veriut

Myftiu i Gostivarit dhe ushtrues detyre i deritanishëm i detyrës kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetahu, prej sot është kryetar i ri i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut.

Në zgjedhjet që janë mbajtur sot paradite, ai e fitoi shumicën e votave (18) nga myftitë tjerë dhe udhëheqësit e institucioneve fetare. Kundërkandidati i tij ishte myftiu i Tetovës, Qani Nesimi.

Zgjedhjet janë paralajmëruar që javën e kaluar dhe i ka organizuar një komision i posaçëm, pas çka kandidatët për funksionin udhëheqës reis ul ulema duhej të parashtrojnë kandidatura, e deri në fund të afatit, janë paraqitur tre kandidatë.

Ish-imamit të Straçincës, Muharrem Emini, nuk iu verifikua kandidatura për reis të BFI-së, pasi nuk i ka plotësuar kushtet e kërkuara sipas Rregullores, për çka i nevojiteshin 10 vite përvojë pune. Sipas statutit të BFI-së, kryetari zgjedhet me votat e të gjithë myftive në vend dhe udhëheqësve dhe drejtorëve të institucioneve fetare, të cilat janë gjithsej 20.

Zgjedhja për kryetar të BFI-së bëhet gjashtë muaj pas shkarkimit të reisit Sulejman Rexhepi. Një pjesë nga kompetencat e reisit janë që ta përfaqësojë Bashkësinë Fetare Islame në vend dhe vendet e huaja; jep murasele (autorizime) për kryerjen e punëve fetare, emëron dekanë, drejtorë dhe arsimtarë në institucionet arsimore të BFI-së dhe arsimtarë për lëndën besimi fetar në shkollat publike, e organizon dhe e mbikëqyr punën e shërbimeve profesionale të BFI-së, i konvokon dhe kryeson me seancat e Riasetit dhe kujdeset për zbatimin e vendimeve të tij, i nënshkruan aktet për punësime në BFI, propozon masa për zhvillim dhe përparim të jetës fetare, ka të drejtë të pengojë ekzekutimin e vendimeve të trupave dhe institucioneve të BFI-së nëse konfirmon se ato janë në kundërshtim me parimet islamike dhe t’i kthejë në shqyrtim të sërishëm, ndërsa vendimin përfundimtar e miraton Riaseti i BFI-së.

Fetahu lindi në vitin 1959 në fshatin Forinë në Gostivar, veprimtarinë fetare e filloi në moshën 14-vjeçare. Ka diplomuar në Fakultetin për shkenca fetare në Sarajevë, e pastaj ka qenë imam, mualim, mësues në medresën “Isa Beu”, anëtar i këshillit themelues të Fakultetit për shkenca islamike Shkup, udhëheqës i trupave tzë BFI-së dhe Riasetit. Ai është iniciator edhe për formimin e shkollës fetare për vajza në Gostivar, ndërsa konsiderohet edhe si interpretues i shkëlqyeshëm i Kur’anit. Si autor dhe publicist ka botuar gjashtë libra dhe mbi 300 tekste të publikuara në vend dhe jashtë vendit. Fetahu është fitues i disa mirënjohjeve dhe dekoratave nga institucione shtetërore dhe ndërkombëtare. Si njeri i Myftinisë së Gostivarit gjatë 18 viteve të kaluara ka kontribut të rëndësishëm në organizimin e jetës fetare, kthimin e pronave dhe krijimin e kushteve të reja për organizim më të mirë të jetës fetare. Nga tetori Shaqir ef. Fetahu është anëtar i Këshillit botëror i bashkësive fetare me seli në Abu Dabi në Emiratet e Bashkuara Arabe. /Insajderi.com