Shqyrtohet ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovës

Shqyrtohet ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovës

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim shqyrton projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e subjekteve politike dhe ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës.

Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, shqyrtohet me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa.