Shteti paguan çdo kilometër që bëjnë qytetarët me biçikletë deri në punë

Shteti paguan çdo kilometër që bëjnë qytetarët me biçikletë deri në punë

Ka më shumë biçikleta se sa njerëz në Holandë. Udhëtimet me bicikletë përbëjnë gjysmën e udhëtimeve totale nga puna në shtëpi.

Nuk është çudi se shteti e quan vetën me krenari “Shteti numër një i pa rivalizuar i biçikletave”.

Fakti se është një shtet i rrafshët ndihmon që njerëzit të zgjedhin biçikletën si formë të udhëtimit. Por është edhe një shtysë tjetër që ën që njerëzit të përdorin biçikletën më shumë. Ajo është kredia tatimore.

Për çdo kilometër të kaluar shteti paguan 0.22 dollarë.

Gjithsesi Holanda nuk është shteti i vetëm që paguan për të ngasur biçikletën. Edhe shtete të tjera sikur Britania e Madhe, Luksemburgu dhe Lihtenshtajni paguajnë shuma për ngasje të biçikletës dhe në këtë mënyrë ulin emetimin e karbonit në ajër