Telekomi humbi 10.8 milionë euro nga keqmenaxhimi, RTK-ja 800 mijë

Telekomi humbi 10.8 milionë euro nga keqmenaxhimi, RTK-ja 800 mijë

“Telekomi i Kosovës ka pësuar humbje prej 10.8 milionë”.

Kështu ka bërë të ditur auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, ku tha se kjo është vërejtur gjatë auditimit.

Ndërsa në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), humbjet nga keqmenaxhimi janë 800 mijë euro.

Spanca prezantoi çështjet kryesore të paraqitura në raportet e auditimit të rregullsisë dhe performancës/opinionet dhe parregullsitë kryesore të cilat ZKA-ja i ka identifikuar përmes auditimeve për vitin 2021.

Ajo tha se “Termokosi”, ka arritur të realizojë fitim me 1.9 milionë euro.

“Pjesën më të madhe të humbjeve e kishte Telekomi i Kosovës në shumën prej 10.8 milionë euro kurse fitimin e kishte realizuar “Termokosi” me 1.9 milionë euro”.

“Në auditimin e përformancës në RTK, janë vërejtur se kontrolli i dobët i ka kushtuar RTK-së 800 mijë euro nga keqmenaxhimi për tre vjet”, tha Spanca.

Tutje, Spanca foli edhe për mangësitë që janë vërejtur tek hidrocentralet, raporton EO.“Tek hidrocentralet karakterizohet me mangësi që nuk siguron shfrytëzim efikas të ujërave. Nga analizimi i 80 për qind të raporteve, 67 raste për kryerjen e veprave penale.

Për këtë sezonë kanë rezultuar 993 rekomandime të rregullsisë së përformancës”, tha ajo.

Ajo tha se Zyra kombëtare e Audimit ka treguar se nga analizimi financiar, që përfshinë fitimin dhe humbjen, gjatë viti 2021 shumica e Ndërmarrjeve Publike operuan me humbje.

Shuma e humbjeve arrin mbi 17 milionë euro.

Në anën tjetër, analiza tregoi se 5 Ndërmarrje Publike fituan pak mbi 3 milionë euro.

“Nga analiza e bërë për 12 NP në lidhje me rezultatin financiar vërehet se, vetëm gjatë 2021, 7 prej tyre kanë operuar me një total të humbjeve prej 17.3 milionë, ndërsa 5 tjera kanë treguar një fitim prej 3.3 milionë”, tha Spanca./Insajderi.com