Trajnimi i trajnerëve të animacionit

Trajnimi i trajnerëve të animacionit

Anibar është një organizatë e themeluar nga një grup aktivistësh të rinj premtues të artit, të cilët kanë demonstruar vizionin dhe aftësitë e tyre që nga fillimi i aktiviteteve të organizatës. Organizata synon të inkurajojë të rinjtë dhe veçanërisht artistët e rinj të eksperimentojnë dhe të punojnë me artet kompjuterike (sidomos animacionet), me qëllim që të shprehin idetë dhe pikëpamjet e tyre përmes tyre, duke diskutuar çështje të rëndësishme shoqërore të rinia në Kosovë.

Trajnimi i trajnerëve do të zhvillohet në Pejë. Trajnerët e rinj kosovarë do të trajnohen në zhvillimin e metodologjive të reja të seminareve të përshtatura vetëm për modelin e Kosovës. Gjatë seminarit, të pranishmit do të mësojnë teknikat se si të ofrojnë një seminar animimi. Punëtoria do të zhvillohet gjatë Festivalit të

Anibar.Seminari do t’i japë mundësi 10 aplikantëve të interesuar nga Kosova.

Çdo gjë është e mundur në animacion, por ajo që është e mundur në një seminar animimi?

Grupet e synuara dhe qëllimet e punëtorive të animacionit janë shumë të ndryshme. Shpesh, ata synojnë të argëtohen: pjesëmarrësit njihen dhe luajnë me animacion, me magjinë e objekteve ose vizatimeve që vijnë në jetë. Një shembull i mirë është një shesh lojërash për vizitorët e një festivali apo ngjarjeje tjetër kulturore. Arsimi i artit kërkon një lloj tjetër të seminarit: kjo kërkon më shumë kohë, është në shënjestër të fëmijëve / të rinjve që ndjekin arsimin dhe eksplorojnë tema si për të treguar historinë tuaj, si të përdorin teknika të ndryshme të animacionit dhe gjuhën e filmit, si të adresohen për shembull problemet përmes filmit, si ta përdorim magjinë e animacionit si mjet shprehës.

Si i trajtojmë këto sfida?

Pjesëmarrësit e këtij seminari “Trajnimi i Trajnerëve” do të hulumtojnë në mënyra të ndryshme bashkëpunimi, shikojnë shembuj lokalë dhe ndërkombëtarë, diskutojnë metodat, strategjitë, didaktikën dhe teknikën, eksplorojnë dhe provojnë idetë, krijojnë përvoja praktike dhe krijojnë zgjidhje praktike për nevojat e mundshme të punëtorisë, bazuar, ndër të tjera, në “Guidebook” të shkruar dhe redaktuar në 2017.

Punëtoria do të mbahet nga 16 deri më 19 korrik 2019 në Pejë.

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të plotësojnë formularin KETU 

Aktiviteti është duke u organizuar në kuadër të projektit “Zhvillimi i kulturës së animacioneve midis Ballkanit Perëndimor dhe Grupit të Vishegradit” të zbatuar nga organizata Anibar dhe partneri i projektit, Primanima Ltd nga Hungaria. Projekti bashkëfinancohet nga Qeveritë e Çekisë, Hungarisë, Polonisë dhe Sllovakisë nëpërmjet granteve të Visegradit nga Fondi Ndërkombëtar i Vishegradit. Misioni i fondit është të avancojë idetë për bashkëpunim të qëndrueshëm rajonal në Evropën Qendrore.

Afati i fundit per te aplikuar eshte deri me date 12 Korrik.

Festivali i Anibarit do mbahet ne qytetin e Pejes me datat 15 Korrik deri me 21 Korrik.

Për më shumë klikoni KËTU