Vendi në Kosovë ku me pushkë dhe me top njoftohet iftarin