Vetëm një skuadër e NBA-së është 100 për qind amerikane