Vetëvrasja e Katërfishtë dhe Arti i Kapitullimit të një Shoqërie

Vetëvrasjet zakonisht hapin shumë dilema sepse lënë shumë të panjohura në ekuacionin e së vërtetës, madje edhe në versionet kur të vetëvrarët lënë letra lamtumirëse. Gjithmonë ekziston edhe dyshimi nëse ajo çfarë është shkruar në letër është dhe arsyeja kryesore e aktit. Për këtë arsye edhe kurioziteti për të ditur arsyet e një akti të … Continue reading Vetëvrasja e Katërfishtë dhe Arti i Kapitullimit të një Shoqërie