6 plumba për 5 sekonda – xhrimet e ngadalësuara të gjuajtjes me armë që tronditën Prishtinën