Fyerjet skandaloze nga radikalët katolik të Shqipërisë ndaj myslimanëve të Kosovës e Maqedonisë