Gjithçka çfarë ndodhi nga perleshja me armë në klubiun e natës Duplex, ku mbeten të plagosur katër roje