InDoks | Plaçkitja e shtetit nga armata e militantëve