Mbështetje të fuqishme ekonomike – Premtimet e djeshme të kandidatëve për kryeministër